Fontäner

Tillbehör

Trädgårdsfigurer
Betongäpplen
Figurer i plåt
Markväv och Fiberduk
  • Fiberduk finns i 6 m bredd
  • Markväv upp till 5,1 m bredd
  • Bubbelplast 2 m bredd
  • Armerad plast 2 m bredd
Trädgårdsredskap
  • Gardena m m
Dammtillbehör
  • Duk, pumpar och belysning
©Oves Plantor HB    Mejl till: Ove   Mejl till: Webmaster