Stängt för hösten
men vi har fortfarande stort sortiment av växter som du kan plantera t ex buskar, träd och häckplantor.
Även jord, gödsel och markväv finns.
Ring Ove på 0910-723512 eller 090-6478451
Vi utför även planteringsuppdrag.

©Oves Plantor HB     Mejl till: Ove    Mejl till: Webmaster    Logga in